Domů > Cestování > KKNH aneb kancelářská krysa na horách

KKNH aneb kancelářská krysa na horách

02.04.2011 ToMik

Když jsem na konci roku přemýšlel, co do budoucnosti změnit, napadla mě myšlenka akce KKNH aneb Kancelářská Krysa Na Horách. Co mne k tomu vedlo?

Přemýšlel jsem, jak s Bohem a taky se svojí ženou vylepšovat vztah a tak jsem se rozhodl jednou měsíčně vyrazit na hory na tůru. Podívat se tam, kde jsem ještě nebyl, poznat svoje okolí. Vyrazit do přírody. Inspirací pro mě byly slova izraelského krále Davida. „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě.. (Žalm 19, 2-5)

Jedna křesťanská spisovatelka napsala. „Všichni, kdo jsou vychovávání Bohem, potřebují hodinu v tichu a klidu, aby mohli rozmlouvat se svým srdcem, přírodou a Bohem. Mají totiž žít životem, který není v souladu se světem, s jeho zvyky a obyčeji.“ Na tento citát jsem narazil až v biblickém úkole, který jsme v následujícím čtvrtletí studovali a pěkně vyjadřuje i myšlenku akce KKNH.

Tak jenom naplánovat  výpravu a může se vyrazit.

Categories: Cestování
Komentáře jsou uzavřeny.
Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).